Dine rettigheder: I følge databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Indsigt: Du har ret til at se oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger. Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke få tilsendt dine journaloplysninger via e-mail, men vi kan udlevere en journaludskrift til dig.

Overførsel af dine data: Du har i visse tilfælde ret til at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Dette gør vi ved at sende en kopi af din journal via en sikker elektronisk forbindelse til modtageren. Det kan også være en fysisk udskrift af din journal, som du selv afleverer til modtageren.

Berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet og/eller suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller opdaterede.

Sletning: I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig før vores pligt til at opbevare dine persondata udløber.

Begrænsning af behandling: I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Datasikkerhed: Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Klagemuligheder: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dataansvarlighed: Carøe Kiropraktik, Holte Midtpunkt 23.3d, 2840 Holte, e-mail: reception@olecaroe.dk