Behandlingen hos kiropraktoren indeholder som et vigtigt element rådgivning om forebyggelse. Patienter med førstegangslidelser eller jævnlig tilbagevendende problemer i bevægeapparatet oplyses om problemets opståen og om, hvilke aktiviteter der skal ændres for at forhindre tilbagefald.

Forebyggelse kan bestå af praktiske anvisninger udarbejdet individuelt under hensyntagen til patientens tidligere eller nuværende lidelse og under hensyntagen til den praktiske hverdag, patienten skal virke i. Dette kan bestå af instruktion i øvelser, ergonomisk rådgivning eller ved at kontakte arbejdspladser eller sociale myndigheder.